Προσλαμβάνουμε λειτουργό καθαριότητας

Στα πλαίσια της ανάπτυξής μας, ζητάμε να προσλάβουμε λειτουργό καθαριότητας και γενικών καθηκόντων με έδρα στο εργαστήριό μας στο Πολύγωνο, Μπουζίκη 3.

Απαραίτητα προσόντα:

 • Αγάπη και εμμονή για την καθαριότητα και την τάξη
 • Ικανότητα διαρύθμισης και τακτοποίησης χώρου
 • Σωματική διάπλαση και δύναμη ώστε να σηκώνει βάρη
 • Κριτική σκέψη και οργάνωση προτεραιοτήτων των καθημερινών απαιτήσεων της δουλειάς
 • Ευελιξία
 • Ευχέρεια στην επικοινωνία και στις διαπροσωπικές σχέσεις,
 • Θετικός χαρακτήρας με θέληση για προσφορά και γνώση
 • Ομαδικό πνεύμα εργασίας
 • Δυνατότητα προσαρμογής σε ένα δυναμικό και απαιτητικό περιβάλλον εργασίας
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άντρες υποψηφίους)
 • Εμπειρία σε αντίστοιχη θέση θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν
 • Η θέση απαιτεί πιστοποιητικό υγείας.

Στείλτε το βιογραφικό σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση kyvelipatisserie@cheesecake.gr