Τα Νέα μας

28 Νοεμβρίου 2017

Στα πλαίσια της ανάπτυξής μας, ζητάμε να προσλάβουμε εξωτερικό πωλητή με έδρα τα Βριλήσσια.

Απαραίτητα προσόντα:

 • Καλή γνώση Αγγλικών (η γνώση δεύτερης γλώσσας θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν)
 • Ευγένεια
 • Αγάπη για την επικοινωνία
 • Θετικός χαρακτήρας με θέληση για προσφορά και γνώση
 • Ομαδικό πνεύμα εργασίας
 • Ικανότητα οργάνωσης και ευελιξίας
 • Δυνατότητα προσαρμογής σε ένα δυναμικό και απαιτητικό περιβάλλον εργασίας
 • Εστίαση στην επίτευξη στόχων
 • Κατοχή μηχανής ή αυτοκινήτου

Ο/Η υποψήφιος/α θα ασχοληθεί με τα παρακάτω:

 • παραγγελιοληψία και πώληση
 • παράδοση των γλυκών/αλμυρών
 • είσπραξη
 • παράδοση εντύπου
 • επικοινωνία με τον πελάτη μετά την πώληση με στόχο τη συμπλήρωση φόρμας εντυπώσεων

Στείλτε το βιογραφικό σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση kyvelipatisserie@cheesecake.gr